__________

TrondBygg AB


Vi utför alla typer av byggnationer inom den offentliga och privata marknaden. 

offentliga Projekt

Om- & tillbyggnad av krematoriet i gävle


Invändig ombyggnad av den tekniska verksamheten vid krematoriet vid skogskyrkogården i Gävle.

Höga krav på utförande av utbyggnaden så att den samstämmer med den befintliga utvändiga betongkonstruktionen i en antikvariskt skyddad byggnad. 

Entrepenadform: Generalentrepenad

 • IMG-1088
 • IMG-1090
 • IMG-1091
 • IMG-1139
 • IMG-1142

Offentligt projekt

Gasklockområde i Gävle

​​​​​​​
Vi har utvecklat stora Gasklockorna och Retorten och skapat en attraktiv miljö för konserter, restaurang och teaterevenemang.

Entrepenadsform: Samordnand generalentrepenad

HotellProjekt

OM- & tillbyggnad av hotell 


Om- och tillbyggnad av befintligt hus på Lidingö. Fastigheten har tidigare fungerat som scoutstuga och är nu om- och tillbyggd för modern hotellverksamhet. 

Entrepenadsform: Totalentrepenad
 • IMG-1072
 • IMG-1074
 • IMG-1080
 • IMG-10801
 • IMG-1154
 • IMG-1156
 • IMG-1159
 • IMG-1163
 • IMG-1165

Hotellprojekt

CH Grand Hotell


Vi har i två etapper återuppbyggt CH Grand Hotell från branden som skedde under 2006. 

Entrepenadsform: Styrd totalentrepenad

bostadsProjekt

Privat villa 


Nyproduktion av privat villa i egen regi. 
 • 1543918762
 • 1543918769
 • 1543918783
 • 1191269667
 • 1191269626
 • 1191269648
 • 1191269633
 • 1191269639
 • 1191269640
 • 1191269653

bostadsProjekt

Privat villa "Tjöme"


Nyproduktion av privat villa i egen regi.

bostadsProjekt

Privata villor


Nyproduktion av ett flertal privata villor utfört i egen regi.
 • unnamed-1-
 • 1191255952
 • 1191255965
 • unnamed
 • unnamed-2-
 • 1191255950
 • unnamed-4-
 • unnamed-5-
 • unnamed-6-
 • unnamed-7-
 • 1191235557
 • 1191235563

bostadsProjekt

Privat villa


Nyproduktion av privat villa utfört i egen regi.

bostadsProjekt

Privat villa


Nyproduktion av privat villa för kunds räkning.
 • IMG-11431
 • IMG-11451
 • IMG-1151
 • IMG-1153

Om oss


Trondbygg AB är ett entrepenadsföretag som bildades i Gävle 1994 med Trond Knutsen som ensam ägare. 2004 bildades Trondbygg Holding AB och nyckelpersonerna Niklas Jansson och Mattias Jansson klev in i bolaget som nya delägare. Vi har lång och bred erdarenhet och utför alla typer av byggnationer och entrepenader.

Vårt arbetsområde är i huvudsak sträcker sig från Stockholm, Gästrikland, Uppland, Dalarna till Hälsingland.